Regulamin Usługi
1. Zabrania się przeładowania kontenera poza wysokości burt.
2. Przeładowanie kontenera powyżej tony, skutkuje zwiększeniem ceny lub koniecznością rozładunku w zakresie klienta lub na jego koszt.
3. Zaznaczamy , że jeśli w zamawianym pojemniku znajdują się inne odpady, niż zaklasyfikowane do grupy odpadów pochodzące z remontów, nasza firma obciąży klienta dodatkowym kosztem składowania na wysypisku.
4. Zabrania  się ładowania materiałów niebezpiecznych ( azbest, papa, części samochodowe, opony… itp.)

 

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Aktywność naszej firmy skoncentrowana jest na odbiorze odpadów:

  • wywozem odpadów komunalnych,
  • wywozem odpadów selektywnych,
  • wywozem wielkogabarytów,
  • wywozem odpadów poremontowych,
  • gruzu oraz odpadów budowlanych,
  • wywóz worków Big-Bag.

Posiadamy specjalistyczne pojazdy oraz sprzęt umożliwiający
natychmiastową realizację zleceń.

Oferujemy także ;
Wynajem kontenerów : 5m³, 6m³, 7m³, 10m³,
Pojemniki na śmieci : 110L, 240L, 1100L ,
Worki BIG-BAG

Działalność naszej firmy poszerzona jest dodatkowo o następujące usługi:

  • wykopy ziemne,
  • transport żwiru,
  • transport piasku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2024

Gmina Puck

harmonogram2024- sektor I

harmonogram2024- sektor II


 

harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych kwiecień 2023 – marzec_2024


Gmina Choczewo – STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2023

Domki

Bloki

Jednorodzinne