slide1   
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 

Aktywność naszej firmy skoncentrowana jest na odbiorze odpadów:
  • komunalnych zmieszanych,
  • odpadów selektywnych,
  • wywóz gruzu oraz odpadów budowlanych.
Posiadamy specjalistyczne pojazdy oraz sprzęt umożliwiający
natychmiastową realizację zleceń.
Oferujemy także ;
Wynajem kontenerów : 5m³, 6m³, 7m³, 10m³,
Pojemniki na śmieci   : 110L, 240L, 1100L ,
Worki BIG-BAG

OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SPÓŁDZIELNIE I FIRMY.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od godziny 800 do 1500

  
  


Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów                          
na terenie gminy Puck kwiecień 2018 roku

„WYSTAWKA” Z TERENU GMINY PUCK
9 - 24 KWIETNIA 2018:        
(zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
         

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Puck:                
w okresie Styczeń-Kwiecień 2018 - ODPADY ZMIESZANE

„WYSTAWKA” Z TERENU GMINY PUCK
24 - 27 KWIETNIA 2017:        
(zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
         


  

„WYSTAWKA” Z TERENU MIASTA PUCK
23 MAJA 2017:        
(zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
  
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu
gminy Puck I-XII 2017:        
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Puck I-XII 2017:       


HARMONOGRAM "WYSTAWKI" Gmina Puck 25 - 28 kwietnia 2016:                           

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Puck I-XII 2016:        

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Puck  I - XII  2016:   


   „WYSTAWKA” Z TERENU MIASTA PUCK 15 WRZEŚNIA 2015:                                   
    (odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu
gminy Puck VII-XII 2015:    

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Puck  I - VI  2015:     

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Puck: